poniedziałek, 3 sierpnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Tag: Ojciec Święty

Querida Amazonia

Querida Amazonia

Serwis Papieski
Niniejsza Adhortacja jest owocem Synodu, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października 2019. Są to refleksje Ojca Świętego, jego troski, które wyrażał już wcześniej w swoich dokumentach. Temat integralnej troski o przyszłość naszej planety bardzo mocno wybrzmiewa w czasie pontyfikatu Papieża Franciszka.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Kopiowanie treści jest wyłączone.