poniedziałek, 3 sierpnia"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Wybrane

Artykuły wybrane na pierwszą stronę – pierwszy blok

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Kopiowanie treści jest wyłączone.