czwartek, 24 września"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 15, 16b
Shadow

Długo przygotowywany

Serwis poświęcony kościołowi i parafii w Niemysłowie ma zawierać również lokalne serwisy poświęcone wsiom, które wchodzą w skład parafii.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Kopiowanie treści jest wyłączone.